messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีการฝึกซ้อมแผนฯและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและอุบัติภัยทางถนนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า