messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์
รายละเอียด : วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยนายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลหนองหว้า เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า